Маркер для бирок

 

Специальный маркер для бирок ХАУПТНЕР 

(1-3 мм, чорный)